Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

Oktatók


A főiskola nagykancellárja:

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, az Érseki Papnevelő Intézet Nagykancellárja


Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak főállású oktatói
Dr. Frankó Tamás az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora, teológiai tanár, bírósági helynök, delegatus episcopalis bevezetés Krisztus misztériumába, kánonjog, közigazgatás
Dr. Csépányi Gábor az Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa lelkiségteológia
Dr. Harmai Gábor plébános, teológia tanár biblikum
Dr.habil. Török Csaba teológia tanár, az MKPK Tv-referense egyháztörténelem, fundamentális teológia
Dr. Válóczy József plébános, teológia tanár dogmatika, filozófiatörténet

 

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak óraadó tanárai
Bagdi-Szente Éva pszichológus pszichológia
Baranyainé Kontsek Ildikó az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója, művészettörténész ars sacra
Dr. Füzes Ádám templomigazgató, a Kanter Károly Intézet igazgatója, az állandó diakónusok referense

metodológia

Dr. Gájer László  PPKE Hittudományi Kar tanszékvezető etika, antropológia
Dr. Monostori László esperes, plébániai kormányzó erkölcsteológia

 

©2019 Esztergomi Hittudományi Főiskola, 2500 Esztergom, Szent István Tér 10. +36-33-541-902, +36-33-541-971