Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

Oktatók


A főiskola nagykancellárja:

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, az Érseki Papnevelő Intézet Nagykancellárja


Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak főállású oktatói
Dr. Frankó Tamás a Hittudományi Főiskola mb. rektora, az Érseki Papnevelő Intézet prefektusa kánonjog, bevezetés Krisztus misztériumába
Dr. Csépányi Gábor spirituális lelkiségteológia
Dr. Harmai Gábor plébános, teológia tanár egyháztörténelem, egyházi közigazgatás, adatbáziskezelés, plébániai gazdálkodás, biblikum
Dr. Török Csaba teológia tanár, MKPK Tv-referense fundamentális teológia
Dr. Válóczy József plébános, teológia tanár dogmatika, teodícea, antropológia, etika, vallásfilozófia, filozófiatörténet

 

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak óraadó tanárai
Baranyainé Kontsek Ildikó az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója, művészettörténész ars sacra
Dr. Füzes Ádám templomigazgató

liturgikus latin, liturgika, metodológia

Mészáros János igazgató-helyettes (Árpád-házi Középiskola) kateketika
Dr. Monostori László helyettes plébános egyházmegyei ismeretek, morális
Tóth László püspöki helynök, kanononok hivatásgondozás, lelkiségi mozgalmak, lelkigyakorlatszervezés, pasztorális

 

©2018 Esztergomi Hittudományi Főiskola, 2500 Esztergom, Szent István Tér 10. +36-33-541-902, +36-33-541-971