Felvételi információk

eszhf-logo-web2.png

ESZHF

Intézmény elérhetősége:

2500 Esztergom, Szent István tér 10.
Tanulmányi iroda: (33) 541-971, osk@eszhf.hu
Titkárság: (33) 541-902,  fax: (33) 541-901, foiskola@eszhf.hu
Honlap: www.eszhf.hu

 

OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzés

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Vizsgatárgyak Képz.
terület
O N A katolikus teológia [lelkipásztor szakirány] támogatott 12 5 < 30 - HIT
O N K katolikus teológia [lelkipásztor szakirány] 95 000 Ft 12 5 < 30 - HIT

 

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Részidős képzés (levelező)

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Vizsgatárgyak Képz.
terület
A L A katekéta-lelkipásztori munkatárs támogatott 6 5 < 30 Hittani ismeretek (Í+Sz) HIT
A L K katekéta-lelkipásztori munkatárs 50 000 Ft 6 5 < 30 Hittani ismeretek (Í+Sz) HIT

A levelező munkarendű képzésben  a hallgatók tanórái 10 szombaton, alkalmanként 9 órában vannak. Jellemzően 8.30 és 17 óra között.


A JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI:

 

Tudnivalók a papi hivatásra készülők részére:

A papi  hivatásra készülők részére a Főiskola saját felvételi eljárást nem szervez. Plébánosuk vagy lelki vezetőjük segítségével a megyéspüspöknél jelentkezzenek, aki az Esztergomi Hittudományi Főiskolára küldheti őket tanulmányaik folytatására, ahol a katolikus teológia [lelkipásztor szakirány] osztatlan képzésre kerülnek.

 

Papi hivatásra nem készülők felvételije:

Akik nem készülnek papi hivatásra, a levelező munkarendű katekéta-lelkipásztori munkatárs  alapszakot választhatják. A levelező munkarendű katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakot elsősorban azoknak javasoljuk, akik más felsőoktatási intézményben is tanulnak, vagy munka mellett kívánnak tanulni, valamint ha külföldről érkeznek.

 

A felvételt kérő az alább felsorolt okmányokat 2018. május 31-ig juttassa el a Főiskolai Tanulmányi Osztály címére: 2500 Esztergom, Szent István tér 10.

 •     személyi igazolvány és lakcímkártya (mindkét oldalának) fénymásolata
 •     adókártya és TAJ-kártya fénymásolata
 •     kitöltött intézményi jelentkezési lap (honlapról letölthető),
 •     2 db igazolványkép névvel ellátva
 •    hatósági erkölcsi bizonyítvány (általános igazolási kérelem nyújtandó be, 3 rovat bejelölésével: • büntetlen előéletű vagyok; • nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt; • nem állok foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt)

  Tájékoztató az erkölcsi bizonyítványról: http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/58/OKMIR00097 

  Elektronikus igénylési lehetőség:  https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/ErkolcsiKerelemInditasa.xhtml

 •     keresztlevél (3 hónapnál nem régebbi), (amennyiben a keresztlevél nem tartalmaz bejegyzést a bérmálásról, akkor azt külön kell igazolni)
 •     1 db A4-es terjedelmű kézzel írott önéletrajz (leíró jellegű, a motivációt, életutat bemutató)
 •     plébános vagy lelki vezető írásos ajánlása (amely a honlapról tölthető le), (zárt borítékban csatolandó)
 •     érettségi bizonyítvány másolata,
 •     nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (ha van)
 •     esetleges felsőfokú végzettséget igazoló okmány másolat
 •     2 db saját címre megcímzett és az ajánlott levél aktuális postai díjszabásának megfelelően felbélyegzett normál méretű levélboríték, kitöltött feladóvevénnyel

 

A felvételi időpontja: 2018. június 21.

Pótfelvételi jelentkezési határidő: augusztus 10. (a pótfelvételire augusztus második felében kerül sor)

A felvételi írásbeli és szóbeli részből áll. Ennek során a hit és erkölcstan, valamint a Biblia legalapvetőbb ismeretanyagából és gyakorlati hívő életük tapasztalatai alapján adnak számot tudásukról.

A Rektor a felvételi bizottság meghallgatásával, a rendelkezésre álló adatok alapján dönt a felvételről.
A katolikus teológia osztatlan mesterszak és a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak sajátos jellegére való tekintettel a hozott felvételi pontszámokat nem számítjuk be.

A jelentkezők a felvételi eredményekről 8 napon belül írásbeli értesítést kapnak.
A beiratkozás feltétele Hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása.
A tanulmányi rendről a Tanulmányi Hivatal ad felvilágosítást.

 


Csatolt fájlok

©2018 Esztergomi Hittudományi Főiskola, 2500 Esztergom, Szent István Tér 10. +36-33-541-902, +36-33-541-971