Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

A szak bemutatása


Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak

 

Alapvető jelentőségű intézményünk működésében az a tény, hogy az Esztergomi Hittudományi Főiskola, akkreditált nem állami felsőoktatási intézményként szoros együttműködésben tevékenykedik az esztergomi Érseki Papnevelő Intézettel, így a Főiskola fő profiljának ma is elsősorban a papképzés fenntartását és működtetését tartjuk a nappali tagozatos teológia osztatlan mesterszak (5-6 éves MA képzés) működtetésével.

2008-tól levelező tagozaton világi hallgatókat is képzünk katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon (3 éves BA képzés).  A katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzésen azon laikus hallgatóknak tudunk sajátos képzést biztosítani, akik valamilyen módon elkötelezettek abban, hogy itt megszerzett tudásukat a Katolikus Egyház szolgálatába állítva tevékenykedjenek. Földrajzi elhelyezkedése folytán Főiskolánk könnyen elérhető a szomszédos felvidéki településekről, ezért innen is vannak hallgatóink.

Aki inkább a hitoktatás iránt érdeklődik, annak érdemesebb a kateketika szakirányt választani, aki inkább a plébániai munkákban szeretne részt venni, annak a lelkipásztori munkatárs szakirány javasolt. A katekéta és a lelkipásztori munkatárs szakirány tantárgyai csak minimális mértékben térnek el egymástól, ezért bármely szakirányon végez valaki, mindkét területen elhelyzekedhet.

Jelenleg kétféle képzés folyik:

1.Kifutó képzési forma
A képzés 3 éves forgó rendszerben működik. Az évfolyamok nem válnak szét. Minden hallgató ugyanazokra az órákra jár. A,B,C évek vannak. Van aki, „A” évben kezd, van aki „B” évben, van aki „C” évben. Akkor kaphat diplomát valaki, ha megvan mindhárom éve. A képzés tárgyai az A, B, C években itt találhatók.

2.Új, megreformált képzés:
A képzés során az 1. év alapozó év(I. ciklus). A 2. és 3. évfolyamok 2 éves forgó rendszerben együtt járnak órákra. Itt az oktatott tárgyak 2 évenként ismétlődnek.(II. ciklus) Az I. és II. ciklus tárgyai itt találhatók.

©2018 Esztergomi Hittudományi Főiskola, 2500 Esztergom, Szent István Tér 10. +36-33-541-902, +36-33-541-971