Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

A szak bemutatása


Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak

 

Alapvető jelentőségű intézményünk működésében az a tény, hogy az Esztergomi Hittudományi Főiskola, akkreditált nem állami felsőoktatási intézményként szoros együttműködésben tevékenykedik az esztergomi Érseki Papnevelő Intézettel, így a Főiskola fő profiljának ma is elsősorban a papképzés fenntartását és működtetését tartjuk a nappali tagozatos teológia osztatlan mesterszak (5-6 éves MA képzés) működtetésével.

2008-tól levelező tagozaton világi hallgatókat is képzünk katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon (3 éves BA képzés).  A katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzésen azon laikus hallgatóknak tudunk sajátos képzést biztosítani, akik valamilyen módon elkötelezettek abban, hogy itt megszerzett tudásukat a Katolikus Egyház szolgálatába állítva tevékenykedjenek. Földrajzi elhelyezkedése folytán Főiskolánk könnyen elérhető a szomszédos felvidéki településekről, ezért innen is vannak hallgatóink.

Aki inkább a hitoktatás iránt érdeklődik, annak érdemesebb a kateketika szakirányt választani, aki inkább a plébániai munkákban szeretne részt venni, annak a lelkipásztori munkatárs szakirány javasolt. A katekéta és a lelkipásztori munkatárs szakirány tantárgyai csak minimális mértékben térnek el egymástól, ezért bármely szakirányon végez valaki, mindkét területen elhelyzekedhet.


A képzés során az 1. év alapozó év(I. ciklus). A 2. és 3. évfolyamok 2 éves forgó rendszerben együtt járnak órákra. Itt az oktatott tárgyak 2 évenként ismétlődnek.(II. ciklus) Az I. és II. ciklus tárgyai itt találhatók.

©2019 Esztergomi Hittudományi Főiskola, 2500 Esztergom, Szent István Tér 10. +36-33-541-902, +36-33-541-971