Osztatlan teológiai mesterképzés

Oktatók


A főiskola nagykancellárja:

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, az Érseki Papnevelő Intézet Nagykancellárja


Osztatlan teológia mesterszak főállású oktatói
Dr. Frankó Tamás a Hittudományi Főiskola mb. rektora, az Érseki Papnevelő Intézet prefektusa egyházjog, bevezetés Krisztus misztériumába
Blanckenstein Miklós az Érseki Papnevelő Intézet rektora, kanonok, helynök, pasztorális, liturgika, szociológia
Dr. Csépányi Gábor spirituális dogmatika
Dr. Harmai Gábor plébános, teológia tanár biblikum, egyháztörténelem, görög, egyházi közigazgatás
Dr. Kovács Zoltán plébános, prímási irodaigazgató, teológia tanár dogmatika
Dr. Török Csaba teológia tanár, MKPK Tv-referense fundamentális teológia,  metodológia, metafizika,  vallásfilozófia és teodícea, kritika
Dr. Válóczy József plébános, teológia tanár latin, filozófiatörténet, önismeret, pszichológia, etika, antropológia

 

Osztatlan teológia mesterképzés óraadó tanárai
Baranyainé Kontsek Ildikó az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója, művészettörténész     ars sacra
Darvas Mátyás középiskolai tanár latin
Dr. Gaál Endre protonotárius, kanonok, nagyprépost biblikum
Dr. Gájer László érseki titkár kozmológia, esztétika, monoteista vallások, logika
Dr. Györök Tibor plébános patrológia
Heer Lajos igazgató (Szent István Strandfürdő) testnevelés
Müller László középiskolai tanár magyar nyelv és irodalom
Pálmai Árpád énekművész, karnagy ének, cantus
Dr. Pálvölgyi Ferenc egyetemi oktató (PPKE-BTK) pedagógia
Dr. Roska Péter pápai káplán, plébános, teológia tanár morális
Serfőző Levente prefektus (Szent Gellért Szeminárium, Szeged) kateketika

 

©2018 Esztergomi Hittudományi Főiskola, 2500 Esztergom, Szent István Tér 10. +36-33-541-902, +36-33-541-971