Osztatlan teológiai mesterképzés

Oktatók


A főiskola nagykancellárja:

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, az Érseki Papnevelő Intézet Nagykancellárja


Osztatlan teológia mesterszak főállású oktatói
Dr. Frankó Tamás az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora, teológiai tanár, bírósági helynök, delegatus episcopalis kánonjog, bevezetés Krisztus misztériumába, közigazgatás
Dr. Csépányi Gábor az Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa lelkiségteológia, próbaprédikáció
Dr. Harmai Gábor plébános, teológia tanár biblikum, egyháztörténelem, görög, héber
Dr.habil. Kovács Zoltán az Érseki Papnevelő Intézet rektora, teológia tanár dogmatika, rítus, perikópa
Dr.habil. Török Csaba teológia tanár, az MKPK Tv-referense fundamentális teológia, metodológia, metafizika, vallásfilozófia és teodícea, kritika
Dr. Válóczy József plébános, teológia tanár filozófiatörténet, önismeret, etika, antropológia

 

Osztatlan teológia mesterképzés óraadó tanárai
Baranyainé Kontsek Ildikó az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója, művészettörténész   ars sacra
Blanckenstein Miklós plébános, kanonok, helynök pasztorális, egyház szociális tanítása
Darvas Mátyás középiskolai tanár latin nyelv
Fejes Csaba az Érseki Papnevelő Intézet prefektusa homiletika
Dr. Gájer László PPKE Hittudományi Kar tanszékvezető kozmológia, esztétika, monoteista vallások, logika
Dr. Györök Tibor plébános patrológia, dogmatörténet
Heer Lajos a Szent István Strandfürdő igazgatója testnevelés
Kelemen Imre érseki irodaigazgató liturgika, gyakorlati liturgika
Dr. Monostori László esperes, plébániai kormányzó erkölcsteológia
Müller László középiskolai tanár magyar nyelv és irodalom
Pálmai Árpád énekművész, karnagy ének, cantus
Dr. Pálvölgyi Ferenc PhD egyetemi oktató (PPKE-BTK) pedagógia
Török István Péter   pasztorálpszichológia

 

©2019 Esztergomi Hittudományi Főiskola, 2500 Esztergom, Szent István Tér 10. +36-33-541-902, +36-33-541-971