Tanulmányi ügyek

Beiratkozás, bejelentkezés, tantárgyfelvételI. 
A Főiskolára első alkalommal beiratkozó, valamint finanszírozási formát váltó hallgatók "Beiratkozási lapot" kell, hogy aláírjanak az első érintett félévben.

Állami ösztöndíjas hallgató esetén a hallgató ekkor aláírásával igazolja, hogy vállalja az állami ösztöndíjas képzés feltételeit.
Önköltséges hallgató képzési szerződést köt a Főiskolával a "Beiratkozási lap" aláírásával egyidejűleg.
Ezen felül pedig minden hallgató eljár a II. ponban említettek szerint IS!

II.
Minden tanulmányi félév elején a hallgatók előre meghatározott időpontig az ETN-tanulmányi rendszerben bejelentkeznek az adott félévre. Ezzel jelzik azon szándékukat, hogy aktív vagy passzív jogviszonyban folytatják tanulmányaikat. Ezt követően az ETN-ben felveszik az adott félévre számukra meghirdetett kurzusokat.

III.
A hallgató nem kezdheti tanulmányait passzív félévvel.

IV.
A hallgató összefüggően maximum 2 félévre passziválhatja tanulmányait.