Tanulmányi ügyek

Beiratkozás, tantárgyfelvételI. 
A Főiskolára első alkalommal beiratkozó, valamint finanszírozási formát váltó hallgatók "Beiratkozási lapot" kell, hogy aláírjanak az első érintett félévben.

Állami ösztöndíjas hallgató esetén a hallgató ekkor aláírásával igazolja, hogy vállalja az állami ösztöndíjas képzés feltételeit.
Önköltséges hallgató képzési szerződést köt a Főiskolával a "Beiratkozási lap" aláírásával egyidejűleg.
Ezen felül pedig minden hallgató eljár a II. ponban említettek szerint IS!

II.
A további félévek során a hallgatók előre meghatározott időpontig  az adott félévre felveszik a meghirdetett kurzusokat az ETN-tanulmányi rendszerben. Ezzel jelzik azon szándékukat, hogy aktív jogviszonyban folytatják tanulmányaikat. Esetleges passziválási igényüket emailben jelzik a Tanulmányi Osztálynak.
©2021 Esztergomi Hittudományi Főiskola, 2500 Esztergom, Szent István Tér 10. +36-33-541-902, +36-33-541-971