Teológia osztatlan mesterképzés

A szak bemutatása


Teológia osztatlan mesterszak

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola osztatlan teológia mesterszakán (5-6 éves MA képzés) nappali rendszerű képzést folytatunk. Ezen szak elsőként és legfőképpen a papnövendékek tanulmányi képzésének helye. A hallgatók az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet növendékei.

A papi  hivatásra készülők részére a Főiskola saját felvételi eljárást nem szervez. Felvételüket nem közvetlenül a Főiskola, hanem egyházmegyéjük Főpásztora végzi. Az érdeklődők plébánosuk vagy lelki vezetőjük segítségével a megyéspüspöknél jelentkezzenek, aki az Esztergomi Hittudományi Főiskolára küldheti őket.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyés kispapokon kívül Intézményünk folyamatosan fogadja más egyházmegyék papnövendékeit is, továbbá a szomszédos országok egyházmegyéiből is kerülnek hozzánk külföldön élő magyar papnövendékek.

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola egyben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának affiliált intézménye is. Ennek révén az osztatlan teológia mesterszak elvégzésével lehetőség van Főiskolánkon a PPKE-HTK által kiállított baccalaureátusi fokozat megszerzésére is.