Osztatlan teológiai mesterképzés

Oktatók


A főiskola nagykancellárja:

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek


Osztatlan teológia mesterszak főállású oktatói

Ádám Miklós továbbképzési referens biblikum, görög, héber
Dr. Csépányi Gábor spirituális (Érseki Papnevelő Intézet), hivatásgondozó referens lelkiségteológia, próbaprédikáció, lelkivezetés, kazuisztika
Dr. Frankó Tamás főiskolai rektor, bírósági helynök, c. apát kánonjog, bevezetés Krisztus misztériumába, közigazgatás
Dr.habil. Kovács Zoltán rektor (Érseki Papnevelő Intézet), kanonok dogmatika
Dr.habil. Török Csaba plébániai kormányzó, az MKPK Tv-referense, c. prépost fundamentális teológia, metodológia, metafizika,
Dr. Válóczy József plébános filozófiatörténet, önismeret, etika, kritika, theodícea, esztétika, logika

 

Osztatlan teológia mesterképzés óraadó tanárai

Baranyainé Kontsek Ildikó művészettörténész, az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója ars sacra
Blanckenstein Miklós plébános, pasztorális helynök, kanonok pasztorális
Darvas Mátyás középiskolai tanár latin nyelv
Fejes Csaba prefektus (Érseki Papnevelő Intézet) homiletika
Dr. Gájer László tanszékvezető (PPKE-HTK) kozmológia
Dr. Györök Tibor plébános patrológia, dogmatörténet
Dr. Harmai Gábor plébános egyháztörténelem
Heer Lajos Szent István Strandfürdő testnevelés
Kelemen Imre plébános, c. prépost liturgika, gyakorlati liturgika
Dr. Monostori László plébániai kormányzó, esperes erkölcsteológia, egyház és társadalom
Müller László középiskolai tanár magyar nyelv és irodalom
Pálmai Árpád énekművész, karnagy ének, cantus
Dr. Serfőző Levente prefektus (Szent Gellért Szeimárium), oktatási püspöki helynök kateketika

 

©2021 Esztergomi Hittudományi Főiskola, 2500 Esztergom, Szent István Tér 10. +36-33-541-902, +36-33-541-971