Osztatlan teológiai mesterképzés

Oktatók


A főiskola nagykancellárja:

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek


Teológia osztatlan mesterszak főállású oktatói

Ádám Miklós továbbképzési referens biblikum, görög, héber
Dr. Csépányi Gábor spirituális (Érseki Papnevelő Intézet), hivatásgondozó referens lelkiségteológia, próbaprédikáció, lelkivezetés, kazuisztika
Dr. Frankó Tamás főiskolai rektor, bírósági helynök, c. apát kánonjog, bevezetés Krisztus misztériumába, közigazgatás
Dr.habil. Kovács Zoltán plébános helyettes dogmatika
Dr.habil. Török Csaba plébániai kormányzó, az MKPK Tv-referense, c. prépost fundamentális teológia, metodológia, metafizika, latin
Dr. Válóczy József plébános filozófiatörténet, önismeret, etika, kritika, theodícea, esztétika, logika, latin

 

Teológia osztatlan mesterszak óraadó tanárai

Baranyainé Kontsek Ildikó művészettörténész, az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója ars sacra
Fejes Csaba plébániai kormányzó homiletika, testnevelés
Dr. Gável Henrik plébános pasztorális
Győző Tamás hitoktató, tanár kateketika
Dr. Gájer László tanszékvezető (PPKE-HTK) kozmológia
Dr. Györök Tibor plébániai kormányzó patrológia, dogmatörténet
Dr. Harmai Gábor plébános egyháztörténelem
Karainé Dr. Gombocz Orsolya egyetemi docens (PPKE-BTK) pedagógia
Kelemen Imre plébános, c. prépost liturgika, gyakorlati liturgika
Dr. Monostori László plébániai kormányzó, esperes erkölcsteológia, egyház és társadalom
Müller László középiskolai tanár magyar nyelv és irodalom
Pálmai Árpád énekművész, karnagy ének, cantus