Osztatlan teológiai mesterképzés

Oktatók


A főiskola nagykancellárja:

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, az Érseki Papnevelő Intézet Nagykancellárja


Osztatlan teológia mesterszak főállású oktatói
Ádám Miklós teológia tanár biblikum, görög, héber
Dr. Csépányi Gábor az Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa lelkiségteológia, próbaprédikáció, kazuisztika, lelkivezetés
Dr. Frankó Tamás az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora, teológiai tanár, bírósági helynök, delegatus episcopalis kánonjog, bevezetés Krisztus misztériumába, közigazgatás
Dr.habil. Kovács Zoltán az Érseki Papnevelő Intézet rektora, teológia tanár dogmatika, perikópa magyarázat
Dr.habil. Török Csaba teológia tanár, az MKPK Tv-referense fundamentális teológia, egyháztörténelem, metodológia, metafizika,
Dr. Válóczy József plébános, teológia tanár filozófiatörténet, önismeret, etika, antropológia, kritika, theodícea, kozmológia, esztétika, logika

 

Osztatlan teológia mesterképzés óraadó tanárai
Baranyainé Kontsek Ildikó az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója, művészettörténész   ars sacra
Blanckenstein Miklós plébános, kanonok, helynök pasztorális, egyház szociális tanítása
Darvas Mátyás középiskolai tanár latin nyelv
Fejes Csaba az Érseki Papnevelő Intézet prefektusa homiletika
Dr. Györök Tibor plébános patrológia, dogmatörténet
Heer Lajos a Szent István Strandfürdő igazgatója testnevelés
Kelemen Imre érseki irodaigazgató liturgika, gyakorlati liturgika
Dr. Monostori László esperes, plébániai kormányzó erkölcsteológia
Müller László középiskolai tanár magyar nyelv és irodalom
Pálmai Árpád énekművész, karnagy ének, cantus
Karainé Gombocz Orsolya egyetemi oktató (PPKE) pedagógia
Dr. Serfőző Levente oktatási püspöki helynök, teológia tanár kateketika
Dr. Török István Péter  teológia tanár pasztorálpszichológia

 

©2021 Esztergomi Hittudományi Főiskola, 2500 Esztergom, Szent István Tér 10. +36-33-541-902, +36-33-541-971