Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

Oktatók


A főiskola nagykancellárja:

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, az Érseki Papnevelő Intézet Nagykancellárja


Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak főállású oktatói
Ádám Miklós teológia tanár biblikum
Dr. Csépányi Gábor az Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa lelkiségteológia
Dr. Frankó Tamás az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora, teológiai tanár, bírósági helynök, delegatus episcopalis bevezetés Krisztus misztériumába, kánonjog, közigazgatás
Dr. Kovács Zoltán az Érseki Papnevelő Intézet rektora, teológia tanár  dogmatika
Dr.habil. Török Csaba teológia tanár, az MKPK Tv-referense fundamentális teológia
Dr. Válóczy József plébános, teológia tanár filozófiatörténet, theodícea, etika, antropológia, vallásfilozófia

 

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak óraadó tanárai
Bagdi-Szente Éva pszichológus pszichológia
Baranyainé Kontsek Ildikó az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója, művészettörténész ars sacra
Hodász András plébániai kormányzó egyháztörténelem
Dr. Kálmán Antal plébános pasztorális
Dr. Monostori László esperes, plébániai kormányzó erkölcsteológia
Zambonné Pápay Szilvia hitoktató kateketika

 

©2021 Esztergomi Hittudományi Főiskola, 2500 Esztergom, Szent István Tér 10. +36-33-541-902, +36-33-541-971