Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Üdvöz légy, Mária Így imádkozik Ferenc pápa a Szűzanyához


Üdvöz légy, Mária Így imádkozik Ferenc pápa a Szűzanyához

A Jezsuita Kiadó gondozásában 2018-ban megjelent Mi Atyánk című kötethez hasonlóan ezúttal is Marco Pozza olasz pap, újságíró és televíziós műsorvezető kérdezte Ferenc pápát.

Az üdvözlégyet nyolc fejezetben elmélkedik végig interjú formájában, az egyes szakaszok közé Ferenc pápa Szűz Máriáról szóló, rövidebb alkalmi szövegei ékelődnek. Lezárásként egy Magnificat-fejezettel egészül ki a beszélgetés, a könyv rövid második részében pedig Marco Pozza szövi tovább a beszélgetés fonalát börtönpasztorációs munkássága során megtapasztalt Mária-élményeit felidézve.

Jezsuita Kiadó, Bp. 2020.