Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Megújító újdonság Tanulmányok Vető Miklós gondolkodásáról


Megújító újdonság Tanulmányok Vető Miklós gondolkodásáról

Vető Miklós, a kortárs gondolkodás kiemelkedő alakja egyszerre számít francia és magyar filozófusnak. Magyarországon született és nevelkedett, itt járt iskolába, és egyetemi tanulmányait is Szegeden kezdte meg 1954-ben. 

Mint a szegedi egyetemisták egyik vezetője, fontos szereplője lett az 1956-os felkeléshez vezető eseményeknek. 1957-ben többek tanácsára elmenekült az országból, Párizsban telepedett le, ahol a magyar emigráció, majd a francia filozófiai élet ismert alakja lett. A Sorbonne-on szerzett diplomája után Oxfordban doktori fokozatot nyert, majd az USA-beli Yale Egyetemen kezdett tanítani. Innen családjával Elefántcsontpartra került, ahol a francia nyelvű filozófiaoktatás megszervezése volt a feladata. Végül visszatért Európába: a Rennes-i, később a Poitiers-i Egyetemen kapott professzori állást, majd az 1970-es évek második felétől egyre gyakrabban látogatott Magyarországra. Bekapcsolódott a hazai tudományos életbe, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem díszdoktora lett; több hazai egyetemen visszatérően tartott előadásokat. Francia, angol, német és magyar nyelven született filozófiatörténeti, vallásfilozófiai életműve fontos szerepet játszik a keresztény gondolkodás mai megújulásában. „Kiterjesztett metafizikájának” kulcsszava az „újszerűség”, ami felfogása szerint az isteni lét „megújító újdonságából” fakad.

A tanulmányok szerzői:

ERDŐ PÉTER · VETŐ MIKLÓS · ÉTIENNE VETÖ · MEZEI BALÁZS · SCHMAL DÁNIEL · FABINYI TIBOR · SEPSI ENIKŐ · EMMANUEL GABELLIERI · WILLIAM C. HACKETT · PETER OCHS · PAVLOVITS TAMÁS · TAKÁCS ÁDÁM · BOROS GÁBOR · ULLMANN TAMÁS

 

Szent István Társulat, Budapest, 2020.