Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Livingston, James: Bevezetés a vallástudományba


Livingston, James: Bevezetés a vallástudományba

Miért tartjuk ma különösen fontosnak és aktuálisnak a vallástudomány tanulmányozását? James C. Livingston angolszász egyetemi világban méltán népszerű bevezető tankönyve öt pontban válaszol e kérdésre:

•    Ahogy az embert biológiai szempontból, politikai szereplőként vagy esztétikai érzékkel megáldott teremtményként vizsgálat alá vesszük, olyan vallásos lényként is joggal érdeklődhetünk iránta, akinek természetéhez tartozik a sokféleképpen megnyilvánuló vallási tudat. 
•    Gyakran azért alakul ki bennünk szűklátókörű és etnocentrikus hozzáállás, mert a vallásosságot kizárólagosan azokkal a hagyományokkal azonosítjuk, amelyekbe beleszülettünk, és amelyekhez érzelmileg kötődünk. A vallástudomány olyan ismeretanyagot nyújt, amely által felülkerekedhetünk az emberiség történelmének vallástörténeti dimenzióját illető tájékozatlanságunkon. 
•    Könnyen elfeledkezünk arról, hogy csak az utóbbi időkben – és csak a világ szekularizálódott régióiban – törekszünk arra, hogy szétválasszuk egy társadalom vallását és kultúráját. Minden történelmileg jelentős kultúra eredetileg vallási eszméktől, kötődésektől és reményektől inspirálva öltött formát. A vallástudomány hozzásegít ahhoz, hogy megismerjük saját kulturális gyökereinket. 
•    Globalizálódott környezetünkben fontos, hogy megtanuljunk empátiával közeledni azon hitrendszerek felé, amelyektől első pillantásra idegenkedünk. A vallástudomány a vallási sokféleség analízisével hozzásegíthet minket ahhoz, hogy közelebb jussunk többpólusú, globális világunk összetett folyamatainak megértéséhez. 
•    Amennyiben emberhez méltón szeretnénk élni, minden erőfeszítést meg kell tennünk azért, hogy alapvető meggyőződéseinket felelős tudatossággal vegyük birtokba. A vallástudomány hozzásegíthet saját hitünk vagy életfilozófiánk tágabb összefüggésbe helyezéséhez, elmélyítéséhez.

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2021.