Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Klemens Richter: Templomtér és egyházkép: A templomtér és az élő közösség viszonya


Klemens Richter: Templomtér és egyházkép: A templomtér és az élő közösség viszonya

Az istentisztelet tere az a hely, ahol az egyház és a közösség ünnepli a hitet. A liturgikus ünneplés formája és a tér kialakítása egyértelműen megmutatja, miként gondolkodik egy közösség a hitéről, és hogyan látja önmagát. 

A liturgia- és közösségértelmezés, a liturgika és az egyháztan kölcsönösen hat egymásra. Sok közösség és plébánia áll az előtt a feladat előtt, hogy kialakítsa vagy átalakítsa az ünneplés terét. Hogyan tudjuk megvalósítani a zsinat kezdeményezéseit, hogy azok ne maradjanak puszta álmok?

 

Klemens Richter (1940–) a II. vatikáni zsinat utáni liturgiatudomány egyik legjelentősebb német képviselője. Tudományos és lelkipásztori tevékenységének fő célkitűzése a zsinati liturgikus konstitúció megvalósítása. Könyvét haszonnal olvashatják teológusok és építészek,egyháziak és világiak, plébániai közösségek világi képviselői és lelkipásztorai egyaránt.

Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó, 2019.

Napjaink Teológiája Sorozat 23.