Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Igehirdetésem: Mindszenty József bíboros szentbeszédei az amerikai követségen 1957-1961


Igehirdetésem: Mindszenty József bíboros szentbeszédei az amerikai követségen 1957-1961

Az amerikai követségén töltött időszakra vonatkozó eddig publikált Mindszenty-iratok témája túlnyomórészt politikai vonatkozású volt. Az árnyalt Mindszenty-kép megrajzolásához és a bíboros összetett alakjának megértéséhez legalább ennyire fontos forráscsoportot alkotnak a lelkipásztor igehirdető-tanító feladatához szorosan kapcsolódó szentbeszédek.

A bíboros személyének és gondolkodásának jobb megértését – valamint az „aranykalitkában” töltött hétköznapok teljesebb megismerését – kívánja szolgálni ez a kötet, amikor – egy hosszabb távú projekt első lépéseként – az amerikai követségen 1957–1961 között elmondott homíliákat teszi elérhetővé.

Szerkesztette, jegyzetelte és a bevezető tanulmányt írta Fejérdy András

Magyarországi Mindszenty Alapítvány, Budapest, 2020.