Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Hatalom és pénz: A társadalmi igazságosság Ferenc pápa szerint


Hatalom és pénz: A társadalmi igazságosság Ferenc pápa szerint

Michele Zanzucchi olvasmányosan és lényegre törően összegzi a pápa tanítását gazdagságról és szegénységről, igazságosságról, a teremtett világ védelméről, az új rabszolgaságot és a leselejtezés kultúráját terjesztő globalizációról, a befogadásról és a szegények meghallgatásának szükségességéről.


Hosszú leírás:
"Remélem, ennek az összeállításnak, amely összegyűjtötte, rendszerezte, összefoglalta és így az olvasó számára élvezhetővé tette a gazdaság és pénzügy hatalmáról kifejtett gondolataimat, sikerül felébresztenie az emberek lelkiismeretét és felelősségtudatát, hogy igazságosságot és egyenlőséget szolgáló folyamatok indulhassanak el" - írja Ferenc pápa a könyvhöz írt előszavában. Michele Zanzucchi olvasmányosan és lényegre törően összegzi a pápa tanítását gazdagságról és szegénységről, igazságosságról, a teremtett világ védelméről, a gyengébbeket eltipró meritokráciáról, a helyes és a romlott pénzügyekről, az új rabszolgaságot és a leselejtezés kultúráját terjesztő globalizációról, a fegyverkereskedelemről és az ebből fakadó háborúkról, a befogadásról és a szegények meghallgatásának szükségességéről. "Nem veszíthetjük el reményünket - bátorít a pápa, - nehéz, de új és meglepő lehetőségekkel teli korban élünk. Továbbra is hinnünk kell abban, hogy Isten segítségével és együtt - ismétlem: együtt - jobbá tehetjük világunkat, és felébreszthetjük a reményt, a ma talán legértékesebb erényt." Nagyon örülök, hogy magyarul is megjelenik ez a könyv, mert Ferenc pápa bátran nevükön nevezi a tényeket, rámutat a mélyebb összefüggésekre és képes a finom megkülönböztetésekre. Biztos vagyok abban, hogy sokat tanulhatunk ebből az összeállításból a társadalmi és az egyházi élet területén egyaránt. (Szilvásy László, a Piarista Rend Magyar Tartományának gazdasági igazgatója) "Nagyon fontos könyv, a pápa tartalmas előszava pedig különösen azzá teszi." (La Stampa) "A pápa írásait olvasva és rendszerezve felfedeztem, hogy a gazdasági és társadalmi kérdések, a szegények iránti figyelme mindig valamilyen javaslat kidolgozására irányul. Minden beszédében van valami, ami túlmutat a jelenlegi helyzeten, ami által a világot emberibbé tehetjük, hogy a gazdaság ne a technokraták, hanem az ember szolgálatában álljon" (Michele Zanzucchi)

Tartalomjegyzék:
A Szentatya előszava
Bevezetés ( Michele Zanzucchi)
A gazdaság és a pénzügy hatalma
Munka és járadék
Vállalkozók és munkavállalók
Kapitalizmus és technika
A pénzisten
Mit tegyünk ?
Boldogok a szegények
Ferenc pápa tizenhat legfontosabb írása a hatalomról, a pénzről és a szociális igazságosságról

Új Város, Bp. 2019.

Fordította: Tőzsér Endre SP