Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Hadd ismerjelek meg, Uram, Téged! Szent Ágoston imádságai


Hadd ismerjelek meg, Uram, Téged! Szent Ágoston imádságai

E könyvecske Isten megismerésének és szeretetének himnikus imakönyve.

Az imádságokat ismeretlen szerző gyűjtötte össze Szent Ágoston műveiből, főként a Vallomásokból és kisebb írásaiból, továbbá Szentviktori Hugó: De arrha animaec. művéből, beépítette a IV. Lateráni Zsinat hitvallását is. Azzal a két szóval ajánljuk az Olvasó figyelmébe, melyeket Ágoston a megtérése előtt hallott: Tolle – Lege, ’Vedd és olvasd’, kiegészítve ezzel: Ora! ’Imádkozd!’