Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Gavin D'Costa: Az egyház és a zsidóság: Katolikus tanfejlődés a II. Vatikáni zsinat után


Gavin D'Costa: Az egyház és a zsidóság: Katolikus tanfejlődés a II. Vatikáni zsinat után

Az elmúlt hat évtized során olyan folyamatokat lehetett megfigyelni a katolikus gondolkodásmódban, amelyek kibontakozásához máskor évszázadokra volt szükség.

Valóságos tanfejlődés ment végbe, mégpedig a zsidó néppel kapcsolatban. A kiindulópontot az a felismerés jelentette, hogy a zsidó néppel kötött isteni szövetség visszavonhatatlan. Idővel az is egyértelművé vált, hogy a bibliai kor után sem veszítette hatályát, azaz a kereszténység sem érvényteleníti. De mi mondható el akkor keresztény nézőpontból a

zsidó szertartásokról, amelyekkel a szövetség népe kifejezi hitét? Hogyan ítélhető meg, hogy Isten földet ígért a zsidó népnek? És vajon végezhető-e keresztény misszió a zsidók körében? A könyv történeti összefüggések felvázolásával, az összes jelentős egyházi dokumentum elemzésével, hatalmas szakirodalmi tájékozódás alapján, mégis közérthető módon ered e kérdések nyomába, s a válaszok, amelyekkel szolgál, egészen új, váratlan megvilágításba helyezik a katolikus egyház és a zsidóság kapcsolatát.

Gavin D'Costa a katolikus teológia professzora a bristoli egyetemen, a vallásteológia világszerte egyik legtekintélyesebb képviselője.

Vigilia Kiadó, Budapest, 2021.