Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Formularium Ecclesiae Strigoniensis


Formularium Ecclesiae Strigoniensis

Rómában mutatták be november 7-én az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport legújabb kiadványát, a Formularium Ecclesiae Strigoniensist. A kötet közreadói Erdő Péter bíboros, valamint Szovák Kornél és Tusor Péter történészek, egyetemi docensek.

 

A Formularium Ecclesiae Strigoniensis műfaját tekintve formuláskönyv, melyben jogi szövegek sablonjait gyűjtötték össze a középkorban és a kora újkor végén. A 16. század elején Esztergomban az érseki szentszéki bíróság működése során két fontos kódex keletkezett, Nyási Demeter érseki vikárius és segédpüspök formuláskönyve (1521 körül) és Beneéthy Máté prímási szentszéki jegyző gyűjteménye (1512 előtt). A közreadók a két kódex alapján, közel ezer nyomtatott oldalon tettek kísérletet az esztergomi érseki bíráskodás és egyházkormányzat középkorvégi gyakorlata, a Stylus Strigoniensis filológiailag kritikai igényű rekonstrukciójára.

 

Budapest, MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, 2018.