Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Erdő Péter: Az egyházjog lelke: Kánonjog a társdalomban és a hívő közösségben


Erdő Péter: Az egyházjog lelke: Kánonjog a társdalomban és a hívő közösségben

"Az utóbbi évek kulturális válsága olyan mélységeket tárt fel a nyugati, keresztény gondolkodás előtt, amelyek az ember mivoltát és a társadalmi együttélés alapvető feltételeit érintik. Az ezzel összefüggő legfontosabb kérdésekre keresztény hitünk igaz és bátorító válaszokat kínál."

Szent István Társulat, Budapest, 2021.