Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Bibliográfia régi gyűjteményünkhöz kapcsolódóan


Erdő Péter: A Budaörsi Plébánia direktóriuma = Magyar Sion (Új folyam), 2007/2, 217-221. p.

 

Erdő Péter: Hostensis Lecturájának és Káldi György bibliafordításának esztergomi kézirat-töredékei = Magyar Sion (Új folyam), 2008/1., 104-110. p.

 

Erdő Péter:  Káldi György bibliafordításának kézirata = Vigilia, 1983. 378-379.p.

 

Erdő Péter: Középkori kánonjogi kódextöredékek Esztergomban. In. Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéről. Budapest, Szent István Kiadó, 2002., 69-74.p.

 

Gilányi Gabriella: 17-18 századi kottás liturgikus könyvek az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtárában = Magyar Sion (Új folyam) 2009/2., 250-261. p.

 

Gilányi Gabriella: Zenei archaizmusok és neologizmusok a 18. századi pálos zsolozsmában. In Zenetudományi dolgozatok 2009. Budapest, MTA Zenetudományi Intézete, 2009., 69-96.p.

 

Horváth Mária, M.: Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának újabb tizenhárom kötete. Magyar Könyvszemle, 2016/4., 479-489.

 

Kis Gábor: Tridentinum előtt és után. A magyarországi pálosok ordinarium-hagyománya. In Zenetudományi dolgozatok 2009. Budapest, MTA Zenetudományi Intézete, 2009., 97-136.p.

 

Nagy Imola Dóra: Könyvsorsok=A Szív, 2012. szeptember, 35-35.p.

 

Szalai Katalin: Simor János kispapi imakönyve. In Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis VI. Szent István Társulat, Budapest, 2014., 11-13. p.

 

Szalai Katalin: Die Bibliothek der Theologsche Hochschule in Esztergom. In  Meisterwerke aus dem Keresztény Múzeum Esztergom. Diözesanmuseum St.Pölten, 2015., 216-219.p.

 

Vásárhelyi Judit, P.: Újabb könyvek Naprághy Demeter könyvtárából. In Arrabona 57. Regionális tudományos évkönyv, Győr, 2019, 73-96.p.