Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Klaus Berger, Carsten Colpe: Vallástörténeti szöveggyűjtemény az Újszövetséghez


Klaus Berger, Carsten Colpe: Vallástörténeti szöveggyűjtemény az Újszövetséghez

A keresztények számára az újszövetségi Szentírás kinyilatkoztatott könyv – ugyanakkor szövege egyben a hellenista irodalom része is. A párhuzamos antik idézetek segítségével világossá válik, hogy a keresztény teológia megszületése előtt, az ősegyház „pogány” missziója során milyen gondolatok miatt szimpatizáltak a keresztény igehirdetők szavaival a nem keresztény hallgatók.

A történelem folyamán a keresztény iratok és a hellenizmus kapcsolatának kutatása számos szélsőséges vitát provokált. Berger könyve új fejezetet nyit ebben a vitában, ahogyan azt bevezetőjében leszögezi: „A vallástörténeti összehasonlítás nem a teljes exegézis, hanem annak egy szükséges, nélkülözhetetlen része... A bibliamagyarázó eközben az a (szó legtágabb értelmében vett) dialógust rekonstruálja, amelynek a bibliai szöveg egykor a része volt.”

Hasonló munka magyar nyelven még nem jelent meg, így mind a biblikusoknak, mind pedig az ókorkutatóknak egyedülálló segítség lehet ez a szöveggyűjtemény.

JatePress, Szeged, 2018.

Fordította: Zóka Eszter. A kísérő tanulmányt írta: Benyik György.