Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

english

  |  

vissza

OK

Nyitólap


Aktualitások, hírek


Szabályzatok


Elérhetőség, kapcsolat


Szolgáltatások


Új könyvek


A könyvtár története


Pályázataink


Galéria


Rendezvények


Elektronikus dokumentumok


Hasznos linkek


Régi könyves gyűjtemény

Katalógus

Folyóirat

Szolgáltatások

Írjon nekünk


Új könyvek

Stvdia Patrvm 5. : Irodalom, teológia, művészet


Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság VII-XI. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változatiból.

részletek

Ignace De La Potterie SJ: A Fiú imája: Az Istennel való egység misztériuma


Az evangéliumok szerint Jézus gyakran és a legkülönfélébb körülmények között imádkozott. Az erről tudósító szövegek olvasása és vizsgálata révén őt magát is jobban megismerhetjük, miközben - legalább valamelyest - belső életének mélyebb rétegeibe, személyiségének misztériumába is módunk van bepillantani. Imájának egészen sajátos jellege és hangja volt. Megnyilvánult benne isteni és emberi lényének teljes misztériuma. Nekünk, embereknek épp ezért lesz többé-kevésbé mindig felfoghatatlan Jézus imája. Talán ez magyarázza azt a figyelemre méltó jelenséget is, hogy e roppant fontos témáról mindeddig viszonylag kevés értekezés született


részletek

Erdő Péter: Egyházjog


A II. Vatikáni Zsinat különös hangsúlyt adott azoknak az egyházi értékeknek, amelyeket azután - mintegy "utolsó zsinati okmányként" - az 1983-ban megjelent új Egyházi Törvénykönyvnek kellett gyakorlati szabályok formájába öntve Isten népe életében megerősítenie.


részletek

Savorana, Alberto: Vita Di Don Giussanirészletek

Paolo VI : Una biografiarészletek

Rashajok, papok, szerzetesek: Istenes emberek a cigányok között


„A cigányoknak stabil istenhitük van, amit sokszor fogadalmakkal, zarándoklatokkal élnek meg. Isten léte nem kérdés a számukra, a benne való hit családi örökség.”

 


részletek

Fáber Szent Péter: A Lélek útján: feljegyzések Isten ajándékairól


„Ne egyezkedj a rossz szellemekkel, hanem inkább légy a jó szellem eszköze.” – olvashatjuk e kötet címlapján a latin idézetet. A mondat hűen fejezi ki Fáber Szent Péter lelkületét.

részletek

Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis VI.


"Az elmúlt évben, 2013-ban több jubileumról emlékezett meg az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, annak gyűjteményei és egyháztörténeti bizottsága.
Simor János hercegprímás kétszáz évvel ezelőtt született Szekesfehérvárott. Munkássága rányomta bélyegét nem csupán korára, hanem a későbbi időkre is, egészen napjainkig. [....]
Esztergomban, a Szent Adalbert Központban ezért mondottunk megemlékező szentmisét Simor Jánosról az érsek személyéhez fűződő területek főpásztoraival..."
Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

részletek

Odo Casel OSB: Az Egyház misztériuma


Hosszú várakozás után hiánypótló mű megjelentetésével ajándékozta meg olvasóit a Szent István Társulat „A lelki élet mesterei” sorozata.


részletek

Érszegi Márk Aurél: Pápa Szentszék Vatikán


A szerző, aki a nemzetközi kapcsolatok területén dolgozik és Vatikán-szakértő, ismertette a Vatikáni Rádió hallgatói számára a Szent István Társulat kiadásában most megjelent könyvét.


részletek

előző <
 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
> következő
vissza

Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára | 2500 Esztergom, Szent István tér 10. (Szent Adalbert-központban) | Tel.: +36 33 541 957 | E-mail: konyvtar@eszhf.hu