english  |    vakok és gyengénlátók
Ma 2021. április 12.
hétfő, Gyula napja van
  Katalógus   Folyóirat   Szolgáltatások
   Új könyvek
   Régi könyves gyűjtemény
   
Új könyvek
Erdő Péter: A bűn és a bűncselekmény: Két alapvető fogalom viszonya az egyházi jog tükrében

A bűn és a bűncselekmény viszonya alapvető példa az erkölcs és a jog egész szabályrendszere közötti kapcsolat jellegére. Arra teszünk kísérletet, hogy a katolikus hit kifejtésének és az egyházjogi gondolkodás fejlődésének tükrében bemutassuk e két normarendszer kölcsönhatását, fokozatosan kirajzolódó különbségüket és megbonthatatlan összetartozásukat.

részletek

Magyarország és a Római Szentszék (Források és távlatok) : Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére

A tanulmánykötet, amely megjelenésének különleges apropóját a sorozat védnökének, Erdő Péter bíborosnak a 60. születésnapja adta, a vatikáni magyar kutatások jelenlegi állásáról, irányairól nyújt áttekintést.

részletek

Vak Didümosz: A Szentlélekről

Vak Didümosz művének jelentősége abban áll, hogy az első olyan rendszerezett értekezés a Szentlélek istenségéről, amely tárgyilagossága és alapossága révén máig nem veszített semmit aktualitásából.

részletek

Radcliffe, Timothy: Miért vagyok keresztény?

A világszerte ismert szerzőt már sokan ismerik a Miért járjunk misére? című könyvéből, szeretik szellemes, olykor humoros stílusát, szókimondó, közérthető fogalmazásait.

részletek

Dolhai Lajos: Bevezetés az ökumenizmusba: Katolikus nézőpontból

A kötet a XX. század legjelentősebb egyházi mozgalmáról, az ökumenizmusról kíván átfogó képet adni. Kitekintést kapunk a mozgalom vallási, társadalmi vonatkozásaira, ezenfelül rövid ismertetőt olvashatunk a szekták kérdésben betöltött szerepéről is.

részletek

XVI. Benedek: Isten velünk van minden nap: Gondolatok az év minden napjára

A pápa megnyilatkozásaiból készült válogatás a naptári esztendő minden napjára kínál egy-egy rövid, elgondolkodtató szöveget.

részletek

Hetényi Varga Károly: Pásztor volt vagy béres? A Magyar Katolikus Egyház a Harmadik Birodalom árnyékában

Az ismert kutató és történész az 1970-es évektől kezdődően több ezer dokumentumot gyűjtött össze hazai és külföldi levéltárakban, melyek ebből a korszakból származnak, s amelyek tanúskodnak a magyar egyházban zajló szellemi ellenállásról, mely 1944 végére már a hierarchia legfelsőbb rétegeiben is határozottan jelentkezett.

részletek

Családlexikon

Eutanázia, Gender-ideológia, fogamzásszabályozás, homoszexualitás, klónozás, őssejt, biotechnológia… stb., csak néhány fogalom, amely az elmúlt években sokszor és sokféle megvilágításban és magyarázattal látott napvilágot.

részletek

Kuminetz Géza: Klerikusok kézikönyve I-II.

Ki is a felszentelt szolgálattevő? Miben áll sajátos küldetése? Hogyan kapcsolódik a felszentelt szolgálattevő lelkipásztori élete – elsősorban szentség- és szentelmény kiszolgáltató, valamint az Egyház nevében végzett tanítói tevékenységével – a rábízott krisztushívőkéhez?

részletek

120 éves a Rerum Novarum

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei. Tanulmányok 11.

részletek

előző < 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  15  16  17  18  19  20  21  22 > következő
vissza

Bibliotheca Digitalis

Tekintse meg Elektronikus dokumentumok menüpontunkat!

Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára | 2500 Esztergom, Szent István tér 10. (Szent Adalbert-központban) | Tel.: +36 33 541 957 | E-mail: konyvtar@eszhf.hu