english  |    vakok és gyengénlátók
Ma 2021. április 12.
hétfő, Gyula napja van
  Katalógus   Folyóirat   Szolgáltatások
   Új könyvek
   Régi könyves gyűjtemény
   
Új könyvek
Kovács Gergely: Vég nélkül: szentavatás régen és ma

Igazi ritkaság jelent meg ezzel a kötettel, mely a Katolikus Egyház egyik természetes, vagy éppenséggel ter-mészetfeletti életmegnyilvánulásával, a boldogokkal és szentekkel, nyilvános tiszteletükkel, vagyis a szenttéavatási eljárás bemutatásával foglalkozik.

részletek

Evagriosz Pontikosz: A szerzetes (A praktikosz): Száz fejezet a lelki életről

Ki a szerzetes?
A keresztény szerzetesség születésekor sokakat foglalkoztató kérdésre Evagriosz Pontikosz, az egyiptomi sivatag 4. századi teológusa árnyalt és a Hagyományban gyökerező választ adott írásaiban.

részletek

Péter Erdö: Il Peccato e il Delitto: La relazione tra due Concetti fondamentali alla Luce del diritto Canonico

Pontificia Universitá della Santa Croce: Monografie Giuridiche 44.
Giuffré Editore, Milano, 2014.

részletek

Erdő Péter: Az íjászok és a hajítógép-kezelők büntetése: Adalékok a kánonjogi szövegmagyarázat és esetmegoldás történetéhez

Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián.
A 2007. május 7-én megválasztott akadémikusok székfoglalói.

részletek

Erdő Péter: Jog, kánonjog, kultúra egy új antropológiai helyzet küszöbén

1. A jog fogalmának értelmezése nagy változatosságot mutat a legújabb kori gondolkodásban. A pozitivizmus csúcsán Hans Kelsen tiszta jogtanának megjelenése éppúgy végletet képvisel, mint a vele ellentétes póluson jelentkező institucionalizmus bizonyos változatai vagy a marxista jogfelfogás. A legújabb időkben elméleti és gyakorlati síkon erőteljesen tetten érhető az a folyamat, amely a társadalmi viselkedés erkölcs és jog nélküli vezérlésének lehetőségét veti fel. Ilyen háttérben jelentősnek tűnik az a jogtípus, amit a szakrális jogrendek- köztük sajátosan a kánonjog - képviselnek.

részletek

Luigi Giussani: Miért az Egyház?

„A jelen kötettel teljessé válik Luigi Giussani munkásságának központi műve, a ‘PerCorso’ (GondolatMenet) magyar kiadása. Míg a trilógia első kötete, A vallásos érzék az emberben rejlő vallásos érzéket és a természetfeletti vágyat és nyitottságot állította középpontba, a második kötet, A kereszténység kihívásának eredete arra világított rá, hogy a kereszténység nem pusztán az általános emberi vallásos igény egyik, kulturálisan meghatározott kifejezési formája, hanem történetileg egyedi és Krisztus személye nélkül megmagyarázhatatlan.

részletek

Élő Egyház: Kalandozások az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében a Hit Évében

"A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, elsősorban Főegyházmegyénk élő közösségéről szeretne képet adni."

részletek

Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítása


részletek

Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften Band 6/1 : Jesus von Nazareth: Beiträge zur Christologie

Mit Band 6 der Gesammelten Schriften Joseph Ratzingers liegen nun erstmals in einer systematischen Gesamtschau seine weitverstreuten Beiträge zum Thema Christologie vor. Dabei ist auch die Jesus-Trilogie eingebunden in die Entwicklung seiner Texte zu Jesus Christus.

részletek

Juhász Gábor Tamás: A Krisztushívők egyenlősége és egyenlőtlensége filozófiai és jogteológiai szempontból

Az ekkleziológia fontossága a huszadik században különös hangsúlyt kapott és nagyon sok új szemponttal gazdagodott legfőképpen a II. Vatikáni Zsinat alatt és után. - See more at: http://szitkonyvek.hu/termek/2443#sthash.lESnDMJW.dpuf

részletek

előző < 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  15  16  17  18  19  20  21  22 > következő
vissza

Bibliotheca Digitalis

Tekintse meg Elektronikus dokumentumok menüpontunkat!

Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára | 2500 Esztergom, Szent István tér 10. (Szent Adalbert-központban) | Tel.: +36 33 541 957 | E-mail: konyvtar@eszhf.hu