english  |    vakok és gyengénlátók
Ma 2021. február 28.
vasárnap, Elemér napja van
  Katalógus   Folyóirat   Szolgáltatások
   Új könyvek
   Régi könyves gyűjtemény
   
Új könyvek
Evagriosz Pontikosz: A szerzetes (A praktikosz): Száz fejezet a lelki életről

Ki a szerzetes?
A keresztény szerzetesség születésekor sokakat foglalkoztató kérdésre Evagriosz Pontikosz, az egyiptomi sivatag 4. századi teológusa árnyalt és a Hagyományban gyökerező választ adott írásaiban.

részletek

Péter Erdö: Il Peccato e il Delitto: La relazione tra due Concetti fondamentali alla Luce del diritto Canonico

Pontificia Universitá della Santa Croce: Monografie Giuridiche 44.
Giuffré Editore, Milano, 2014.

részletek

Erdő Péter: Az íjászok és a hajítógép-kezelők büntetése: Adalékok a kánonjogi szövegmagyarázat és esetmegoldás történetéhez

Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián.
A 2007. május 7-én megválasztott akadémikusok székfoglalói.

részletek

Erdő Péter: Jog, kánonjog, kultúra egy új antropológiai helyzet küszöbén

1. A jog fogalmának értelmezése nagy változatosságot mutat a legújabb kori gondolkodásban. A pozitivizmus csúcsán Hans Kelsen tiszta jogtanának megjelenése éppúgy végletet képvisel, mint a vele ellentétes póluson jelentkező institucionalizmus bizonyos változatai vagy a marxista jogfelfogás. A legújabb időkben elméleti és gyakorlati síkon erőteljesen tetten érhető az a folyamat, amely a társadalmi viselkedés erkölcs és jog nélküli vezérlésének lehetőségét veti fel. Ilyen háttérben jelentősnek tűnik az a jogtípus, amit a szakrális jogrendek- köztük sajátosan a kánonjog - képviselnek.

részletek

Luigi Giussani: Miért az Egyház?

„A jelen kötettel teljessé válik Luigi Giussani munkásságának központi műve, a ‘PerCorso’ (GondolatMenet) magyar kiadása. Míg a trilógia első kötete, A vallásos érzék az emberben rejlő vallásos érzéket és a természetfeletti vágyat és nyitottságot állította középpontba, a második kötet, A kereszténység kihívásának eredete arra világított rá, hogy a kereszténység nem pusztán az általános emberi vallásos igény egyik, kulturálisan meghatározott kifejezési formája, hanem történetileg egyedi és Krisztus személye nélkül megmagyarázhatatlan.

részletek

Élő Egyház: Kalandozások az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében a Hit Évében

"A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, elsősorban Főegyházmegyénk élő közösségéről szeretne képet adni."

részletek

Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítása


részletek

Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften Band 6/1 : Jesus von Nazareth: Beiträge zur Christologie

Mit Band 6 der Gesammelten Schriften Joseph Ratzingers liegen nun erstmals in einer systematischen Gesamtschau seine weitverstreuten Beiträge zum Thema Christologie vor. Dabei ist auch die Jesus-Trilogie eingebunden in die Entwicklung seiner Texte zu Jesus Christus.

részletek

Juhász Gábor Tamás: A Krisztushívők egyenlősége és egyenlőtlensége filozófiai és jogteológiai szempontból

Az ekkleziológia fontossága a huszadik században különös hangsúlyt kapott és nagyon sok új szemponttal gazdagodott legfőképpen a II. Vatikáni Zsinat alatt és után. - See more at: http://szitkonyvek.hu/termek/2443#sthash.lESnDMJW.dpuf

részletek

Öt évtizeddel a lelkipásztori zsinat után

„Az éppen öt évtizeddel ezelőtt megkezdődött és hatalmas visszhangot kiváltott II. Vatikáni Zsinatról sokan és sokféleképpen írtak, nyilatkoztak. Abban mindenki egyetért, hogy nem dogmatikai, hanem pasztorális zsinat volt, amelynek irányelvei, döntései jó előre meghatározzák az Egyház útját.

részletek

előző < 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  15  16  17  18  19  20  21  22 > következő
vissza

Bibliotheca Digitalis

Tekintse meg Elektronikus dokumentumok menüpontunkat!

Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára | 2500 Esztergom, Szent István tér 10. (Szent Adalbert-központban) | Tel.: +36 33 541 957 | E-mail: konyvtar@eszhf.hu