english  |    vakok és gyengénlátók
Ma 2021. február 25.
csütörtök, Géza napja van
  Katalógus   Folyóirat   Szolgáltatások
   Szabályzatok
   Régi könyves gyűjtemény
   
Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat

 

1. Beiratkozás

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára nyilvános könyvtár, helyben használat céljára nyitott minden olvasó és kutató előtt. A beiratkozás és minden más szolgáltatás térítésmentes. A beiratkozást követően  a könyvtár valamennyi szolgáltatása igénybe vehető.

 

2. Általános szabályok

A könyvtárba ételt, italt, táskát, kabátot és bekapcsolt mobiltelefont bevinni tilos.

A könyvtár dokumentumai fénymásolás céljára csak az épületen belül vihetők el.

A könyvek rongálása, csonkítása esetén a könyvtáros a dokumentum használatát felfüggesztheti, ill. a kölcsönzést megtagadhatja. A lejárati határidő többszöri be nem tartása esetén az olvasó a kölcsönzésből kizárható.

A könyvtárhasználat szabályait be nem tartó olvasóktól a szolgáltatások ideiglenesen vagy véglegesen megvonhatók.

 

3. Olvasóterem használata

A bevitt dokumentumokat az olvasó köteles a könyvtárosnak bemutatni, távozáskor ezeket a könyvtáros szintén ellenőrizheti.

 

4. A számítógépek használata

A számítógépeket a könyvtár olvasói használhatják nyitvatartási időben. Az Internet hozzáférésen túl lehetőség van a számítógépeken telepített programok használatára is (szövegszerkesztő, táblázatkezelő). A számítógépről történő nyomtatásra nincs lehetőség.

A számítógépek használatát a könyvtár regisztrációhoz köti. A számítógép használat során a számítógépben keletkezett fizikai károkat, sérüléseket a használó köteles megtéríteni. A felhasználó az Internetről nem tölthet le, valamint a számítógépre nem tölthet  fel törvénybe ütköző tartalmakat. Az olvasó a fent említett szabályokat betartva szabadon használhatja az Interneten elérhető szolgáltatásokat. Amennyiben a felhasználó a szabályzatban rögzítetteket megszegi, kizárja magát a számítógépek további használatából.

 

5. Kölcsönzés

A beiratkozott olvasók közül kölcsönzésre az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanárai és nappali tagozatos hallgatói jogosultak. A könyvtári gyakorlatnak megfelelően és a felhasználói szokások figyelembe vételével a könyvtár többes példányai kölcsönözhetők.

Nem kölcsönözhetők a folyóiratok, kézikönyvek, szótárak, lexikonok és az egypéldányos művek, valamint a szakdolgozatok és doktori dolgozatok. Ez utóbbiak fénymásolása, sokszorosítása is tilos.

A kölcsönzés időtartama  egy hét, amely további egy hétre meghosszabbítható.

Ha a dokumentum a kölcsönzés során elveszik, károsodást szenved, akkor az azt kikölcsönző olvasó köteles  beszerezni a könyvtár számára vagy fénymásolatban, bekötött formában pótolni. Ha erre nincs lehetőség, köteles a dokumentum értékét a jelenlegi beszerezhetőségi áron megtéríteni.

Indokolt esetben vagy rektori engedéllyel tartós kölcsönzés is lehetséges (egy tanévre). Az olvasónál egyidejűleg 5 könyv lehet.

 

 

vissza

Bibliotheca Digitalis

Tekintse meg Elektronikus dokumentumok menüpontunkat!

Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára | 2500 Esztergom, Szent István tér 10. (Szent Adalbert-központban) | Tel.: +36 33 541 957 | E-mail: konyvtar@eszhf.hu