english  |    vakok és gyengénlátók
Ma 2021. április 12.
hétfő, Gyula napja van
  Katalógus   Folyóirat   Szolgáltatások
   Új könyvek
   Régi könyves gyűjtemény
   
Ars Sacra: A liturgikus művészet kézikönyve

Mivel azonban az épületek és a benne használatos tárgyak nem érthetők a Katolikus Egyház tanítása, lelkisége, szokásai és gyakorlatai nélkül, ezért szükség mutatkozott egy olyan szemléletű munkára, mely feltételezi ugyan a szakképzett művészettörténész munkáját, de emellé feltétlenül szükségesek azok a teológiai ismeretek is, melyek a Katolikus Egyház latin rítusának a specialitásához tartoznak. A Krisztus-esemény elindította a kereszténység történetét. A Katolikus és Ortodox Egyházon belül istentiszteleti céllal a kultuszmisztérium ünneplésére különösen gazdag liturgia jött létre, és ezzel párhuzamosan jelentős emlékanyag keletkezett. A kultusz ugyanis feltételezi a szakrális jellegű helyeket, valamint azokat a tárgyakat, melyek az ezen épületekben zajló szent cselekmények, szertartások kiszolgálását segítik. A szakrális helyek történetével foglalkozik a liturgika tudományán belül a hierotopológia. Ezekhez csatlakozik a paramentika története. A Katolikus Egyházon belül ez a felosztás elsősorban a római, latin rítusú katolikusokra vonatkozik. Ezek mellett nem lebecsülendő a használatos liturgikus könyvek sora sem, mert ezek is lehetnek kötésüknél fogva iparművészeti értékek. Ezen felül sokszor a bennük lévő díszítések grafikai, nyomdatörténeti, tipográfiai értékkel is rendelkeznek. A liturgiát kiszolgáló művészet tehát magában foglalja az építészetet, a szobrászatot, a festészetet és az iparművészetet. Az építészetet színesíti a murális művészet, mely sok templomban igen jelentős helyet foglal el. A tér díszítése szempontjából nem lebecsülendő a szobrászat sem. Az iparművészet igen lényeges a paramentika művészete tekintetében. A könyvdíszítés pedig a liturgikus könyvek használata miatt jelentős. Mindezt a jelen tanulmány történetiségében tekinti át.

Szent István Társulat, Budapest, 2019.

vissza

Bibliotheca Digitalis

Tekintse meg Elektronikus dokumentumok menüpontunkat!

Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára | 2500 Esztergom, Szent István tér 10. (Szent Adalbert-központban) | Tel.: +36 33 541 957 | E-mail: konyvtar@eszhf.hu