Tanárok

A főiskola nagykancellárja:

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke,
az Érseki Papnevelő Intézet Nagykancellárja

Tanárok – nappali képzés:

Dr. Ámon György
orvos                                                                                    medicina pastoralis

Baranyainé Kontsek Ildikó
a Keresztény Múzeum megbízott igazgatója, művészettörténész                                                             ars sacra

Berkowicz, Piotr dr.
plébános, teológia tanár
kateketika, pedagógia

Blanckenstein Miklós
az Érseki Papnevelő Intézet rektora, kanonok, helynök, pasztorális, liturgika, szociológia

Dr. Frankó Tamás
a Hittudományi Főiskola rektorhelyettese, az Érseki Papnevelő Intézet prefektusa
egyházjog, bevezetés Krisztus misztériumába

Dr. Gaál Endre
protonotárius, kanonok, nagyprépost
biblikum, héber, görög

Dr. Györök Tibor
patrológia

Dr. Harmai Gábor
plébános, teológia tanár
egyháztörténelem, görög, egyházi közigazgatás

Heer Lajos
testnevelés

Kalász István
kanonok, plébános                                             kazuisztika

Dr. Kovács Zoltán
prímási irodaigazgató                                                dogmatika

Mazgon Gábor
az Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa                 homiletika, papi lelkiség

Müller László
középiskolai tanár
beszédtechnika, magyar nyelv és irodalom

Pálmai Árpád
énekművész, karnagy                                                           ének, cantus

Dr. Roska Péter
pápai káplán, plébános                                              morális

Dr. Székely János
püspök, a Hittudományi Főiskola rektora, helynök, dogmatika, prédikáció

Dr. Török Csaba
teológia tanár, püspökkari média referens
fundamentális teológia, latin, propedeutika, metafizika, kozmológia, theodicea, logika, kritika, esztétika

Dr. Török István Izsák OSBM
Bazilita tartományfőnök
pasztorál pszichológia

Dr. Válóczy József
plébános, teológia tanár
latin, filozófiatörténet, önismeret, pszichológia, etika, antropológia

Tanárok – levelező képzés:

Baranyainé Kontsek Ildikó
a Keresztény Múzeum megbízott igazgatója, művészettörténész                                                             ars sacra

Berkowicz, Piotr  dr.
plébános, teológia tanár
kateketika, pedagógia

Dr. Füzes Ádám
templomigazgató
liturgika

Dr. Harmai Gábor
plébános, teológia tanár
egyháztörténelem, közigazgatás, plébánia gazdálkodás, adatbázis kezelés, újszövetségi exegézis és introdukció

Inotay György
pszichológia

Dr. Kozmáné Dr. Szigeti Andrea
szociális és családjogi ismeretek, plébánia a világi jogban

Pálmai Árpád
énekművész, karnagy
egyházi ének

Penyigei László
higénia

 

Monostori László
érseki titkár, érseki szertartó, prímási irodaigazgató-helyettes
morális

Dr. Székely János
püspök, a Hittudományi Főiskola rektora, helynök, egyházmegyei ismeretek, ószövetségi exegézis és introdukció

Szlávik Antal
plébános, teológia tanár
filozófiatörténet

Tóth László
plébános                                                                    pasztorális, hivatásgondozás, lelkiségi mozgalmak

Dr. Török Csaba
teológia tanár, püspökkari média referens
fundamentális, liturgikus latin

Turi Lajos
elsősegélynyújtás

Dr. Válóczy József
plébános, teológia tanár
dogmatika, theodicea, antropológia, etika