Felvételi információk

ESZHF

Intézmény elérhetősége:

2500 Esztergom, Szent István tér 10.
•  Telefon: (33) 541-971, (33) 541-902
•  Fax: (33) 541-901
•  E-mail: foiskola@eszhf.hu, osk@eszhf.hu
•  Honlap: http://www.eszhf.hu

 

 

Nappali képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Vizsgatárgyak

Képz.
terület

O

N

A

katolikus teológia

támogatott

10

5 < 30

–Hittani ismeretek (Í+Sz)

HIT

O

N

K

katolikus teológia

95 000 Ft

–Hittani ismeretek (Í+Sz)

HIT

O

N

A

katolikus teológia [lelkipásztor szakirány]

támogatott

12

5 < 30

-

HIT

O

N

K

katolikus teológia [lelkipásztor szakirány]

95 000 Ft

-

HIT

 

 

Részidős képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Vizsgatárgyak

Képz.
terület

A

L

A

katekéta-lelkipásztori munkatárs(1)

támogatott

6

5 < 30

-Hittani ismeretek (Í+Sz)

HIT

A

L

K

katekéta-lelkipásztori munkatárs(1)

45 000 Ft

-Hittani ismeretek (Í+Sz)

HIT

 

(1) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái 9 szombaton, alkalmanként 10 órában vannak.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Tudnivalók a papi hivatásra készülők részére:

A papi  hivatásra készülők részére a Főiskola saját felvételi eljárást nem szervez. Plébánosuk vagy lelki vezetőjük segítségével a megyéspüspöknél jelentkezzenek, aki az Esztergomi Hittudományi Főiskolára küldheti őket tanulmányaik folytatására, ahol a katolikus teológia [lelkipásztor szakirány]osztatlan képzésre kerülnek.

Papi hivatásra nem készülők felvételije:

Akik nem készülnek papi hivatásra, azoknak a felvételi időpontja: 2017. június 22-én van.

Az alábbi okmányok csatolásával forduljanak közvetlenül Főiskolánkhoz:

  •     kitöltött intézményi jelentkezési lap,
  •     keresztlevél (3 hónapnál nem régebbi),
  •     kézzel írott önéletrajz,
  •     plébános vagy lelki vezető írásos ajánlása, (letölthető itt)
  •    érettségi bizonyítvány másolata,
  •     nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
  •     esetleges felsőfokú végzettséget igazoló okmány másolata.

Az intézményi jelentkezési lap letölthető ITT

Plébános vagy lelkivezetői írásos ajánlása (minden levelezősnek kötelező beadni)  ITT

 

A felvételt kérő 2017. május 31-ig juttassa el ezeket az okmányokat a Főiskolai Tanulmányi Osztály címére: 2500 Esztergom, Szent István tér 10.

A jelöltek a nappali munkarendű katolikus teológia osztatlan mesterszakot vagy a levelező munkarendű katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szakot választhatják. A levelező munkarendű katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szakot elsősorban azoknak javasoljuk, akik más felsőoktatási intézményben is tanulnak, vagy munka mellett, illetve külföldről érkeznek.

A felvételi írásbeli és szóbeli részből áll. Ennek során a hit és erkölcstan, valamint a Biblia legalapvetőbb ismeretanyagából és gyakorlati hívő életük tapasztalatai alapján adnak számot tudásukról.

A Rektor a felvételi bizottság meghallgatásával, a rendelkezésre álló adatok alapján dönt a felvételről.
A katolikus teológia osztatlan mesterszak és a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak sajátos jellegére való tekintettel a hozott felvételi pontszámokat nem számítják be.

A jelentkezők a felvételi eredményekről 8 napon belül írásbeli értesítést kapnak.

A tanulmányi rendről a Tanulmányi Hivatal ad felvilágosítást.

Figyelem! A hitéleti képzésekre általában az intézmény által kibocsátott egyedi jelentkezési lapot kell benyújtani. Ezt, és minden dokumentummásolatot (pl. minden alapképzésen és osztatlan képzésen érettségi bizonyítvány) közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni. A benyújtási határidőről és az egyéb tudnivalókról érdeklődjön közvetlenül az intézménytől.