Egyházi baccalaureátus

 

Hallgatói tájékoztató a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara
affiliációja keretében megszerezhető
oklevélről és egyházi baccalaureátusról

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola osztatlan teológia mesterszakát a PPKE.HTK bizonyos feltételekkel affiliálta, így Főiskolánkon folyó képzés eredményeképpen hallgatóink  a PPKE.HTK-által kiadott, egyházi baccalaureatusnak számító oklevelet nyerhetnek el. Ennek feltételei:

  • Föl kell venni a TEFR6T01-4 kódú görög és héber nyelv tantárgyakat.
  • Az ó- és újszövetségi exegézist héber ill. görög nyelvi elemekkel együtt kell fölvenni a TER6T05-8 kódokkal, a megfelelő elnevezésekkel, félévenként 5 kredit értékkel.

Akik megelégszenek egy egyházi baccalaureátust nem jelentő saját oklevéllel, amely az osztatlan teológia mesterszak elvégzését igazolja, azok számára ezek a bibliai nyelvi tanulmányok nem kötelezőek, az exegézis tantárgycsoportot nyelvi elemek nélkül, TFR6T01-4 kódokkal, a megfelelő elnevezésekkel, félévenként 4 kredit értékkel vehetik föl.

A Főiskolának intézményi érdeke, hogy minél több hallgató fejezze be tanulmányait PPKE.HTK oklevéllel, ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy hallgatóink az exegézis tantárgycsoport nyelvi elemeit külön is lehallgathassák. Akik tehát pl. a  TFR6T01 kódú EXEGESIS: VT I, Gen 1-4 tárgyat vették föl, azok két tanévvel később bejárhatnak az EXEGESIS HEBRAICE: VT I, Gen 1-4 tantárgy nyelvi óráira és külön vizsgát tehetnek. Az ilyen hallgatók ezeket a tanulmányokat TKR6T01 kóddal, EX. TEXT. HEBR. Gen 1-4 névvel, 1 kredit értékkel írják be indexükbe, és hasonlóan járjanak el mindazon exegézis tárgyak esetében, ahol a tárgyat korábban nyelvi elemek nélkül tanulták.